Boye Locking Stitch Marker (35 pc)

Boye Locking Stitch Marker (35 pc)

Regular price
$3.69
Sale price
$2.00

Boye locking stitch markers in plastic case. Case holds 35 locking stitch markers.